Барселона из окна автобуса. От Монтжуика до Парка Гуэля


Барселона.
Барселона.
Барселона.
Барселона.
Барселона.
Барселона.
Барселона.
Барселона.
Барселона.
Барселона.
Барселона.